Campos

Confraria de la Mare de Déu de l’Esperança | Campos, 1994

Confraria de la Mare de Déu de l’Esperança

Nasqué el món en primavera,
i sempre que compleix anys
un mantell la terra es posa
clor verda i florejat.

Guaita el sol darrera l’auba
amb son mantell rossegant
de llum i amb sa cara encesa
n’omple el món de claretat.

Cors feels, llums, olors i càntics
Déu que us replega allà dalt
nos deix dir plens d’esperança:
A reveure, adéu-siau!

Esperança.
Marià Aguiló


NOM
Mare de Déu de l’Esperança


ANY DE FUNDACIÓ
1994


VESTIMENTA
Túnica: beige amb botonada verda
Faixa: verda
Capa: verda
Caputxa: verda
Escut: de plata, gravat amb una àncora amb cadena, branques de llorer, els tres claus i la corona d’espines.
Guants: blancs
Sabates: negres
Atxa: de cera verda


DETALLS HISTÒRICS

  • Iniciativa d’Elionor Miró Ferrer i Miquela Ballester Ginard per rompre amb el vermell predominant a la processó.
  • L’any 1994 s’adquirí l’estendard de vellut brodat amb fil de plata per les germanes Horrach de Palma.
  • Des de l’any 1995 es compta amb una creu de fusta de caoba.

Per a nous confrares interessats, posar-se en contacte amb la confraria: 619835664 (Pedro Ballester)