Campos

Departaments

Intervenció
intervencio@ajcampos.org
Plaça Major, 1
971169500


Urbanisme
urbanisme@ajcampos.org
Plaça Major, 1
971169500


Padró i Serveis Generals
serveisgenerals@ajcampos.org
Plaça Major, 1
971169500


Servei d’Aigües
serveiaigues@ajcampos.org
Plaça Major, 1
971169500


Serveis Socials
serveissocials@ajcampos.org
Cas Murer. Plaça Major, 14
971169500


Arxiu
arxiu@ajcampos.org
Edifici Polivalent - 1r pis
Carrer de la Síquia
971169500


Biblioteca
biblioteca@ajcampos.org
Edifici Polivalent - Baixos
Carrer Pare Alzina, 17
971652931


Escoleta Els Taperons
escoleta@ajcampos.org
Carrer Nord, s/n
971652176


Casal Can Pere Ignasi
Plaça Can Pere Ignasi
871252403


Policia Local
policialocal@ajcampos.org
Edifici Sa Creueta
971651626