Campos

Flor de Taperera

La distinció honorífica anomenada “Flor de Taperera” es pot lliurar a entitats i persones, naturals o no de Campos, per premiar accions extraordinàries en benefici del poble, o en benefici d'altres comunitats diferents a la de Campos. Aquesta distinció reflecteix la figura de la flor de la taperera, Capparis spinosa, planta emblemàtica i símbol de l'agricultura i economia del municipi, ja que en els anys 80 les tapereres encara engalanaven els seus camps, voreres i racons. Un arbust bianual família de les caparàcies, espinosa en estat silvestre, amb fulles carnoses i flors blanques o rosades molt vistoses amb els estams violetes. Els seus capolls abans d'obrir són les tàperes que, en el segle XX, el seu cultiu i explotació eren una font molt important d'ingressos per a les famílies de Campos durant els mesos d'estiu.

Aquesta distinció és lliurada per primera vegada en 1982, quatre anys abans del Reial decret esmentat en l'anterior paràgraf, que permet a l'Ajuntament de Campos reglamentar la concessió d'honors i distincions dins de l'esfera de la seva competència i en l'àmbit de les seves facultats. En l'article 2 apareix la “Flor de Taperera” en les categories d'or, plata i bronze per a premiar i reconèixer mèrits artístics, culturals, laborals, valors cívics, pedagògics o humans en benefici de la societat campanera.

L’any 2001 es duu a terme una proposta de modificació del reglament per adequar-lo als nous temps. L’any 2005 s'aprova una altra modificació eliminant les tres categories establertes l’any 1982 per una única, i reconeixent aquesta distinció com la segona de més importància després del nomenament de Fill Il·lustre i abans del nomenament de Fill Adoptiu. Es regula la forma, la data, qui farà el lliurament i les característiques formals de la distinció.

Els materials utilitzats en la seva fabricació seran plata 925 mm., marbre verd i fusta fosca (teca). La distinció tindrà els diferents elements composts com un peu de fusta de 23,5 x 18 cm com a frontal i 21,5 x 13 cm com a base, un marbre verd de 20 x 15 x 2 cm, l'escut de Campos de plata de 2 x 1,5 cm, una placa per a la inscripció de 7 x 4 cm. La figura de la flor de taperera serà composta per un brot de 3 fulles, dues de 3 x 2,5 cm i una de 2,3 x 1,8 cm, tronc de 0,3 cm amb disminució progressiva, espines de fil de 0,8 cm i una flor de quatre pètals de 3,3 x 2,8 cm, estams de fil de 0,05 cm, pistil de fil de 0,2 cm i sis semicercles de 2 cm de diàmetre i dos de 2,5 cm. L'última modificació del reglament data del 23 de juliol de 2008 que, encara que no modifica l'article de la “Flor de Taperera”, la defineix com a distintiu honorífic propi de l'Ajuntament de Campos. 


Distingits:

Gonzalo Torrente Ballester, escriptor - 1982
Bartomeu Ballester Monserrat, compositor i organista - 1982
Miquel Roig Adrover, cronista de la vila - 1993
Gabriel Reus Mas, rector i historiador - 2005
Guillem Bennàsser Alou, poeta i impulsor cultural - 2009
Toni J. Lladó Lladó, professor i impulsor cultural i esportiu - 2009
Miquel Aguiló Pomar, pintor - 2013
Gabriel Mayans Femenias, cineasta - 2013
Sebastià Melià Barceló, jutge de pau - 2013
Francisca Mulet Salom, mestra de boleros - 2018
Miquel Blanch Ballester, instructor de parapent - 2018.
 


FLOR DE TAPERERA