Campos

Confraria del Bon Jesús de la Paciència | Campos, 1962

paciencia

Más sencilla… más sencilla.
Sin barroquismo,
sin añadidos ni ornamentos.
Que se vean desnudos
los maderos,
desnudos
y decididamente rectos.

Los brazos en abrazo hacia la tierra,
el mástil disparándose a los cielos.

Que no haya un solo adorno
que distraiga este gesto…
este equilibrio humano
de los dos mandamientos.
Más sencilla… más sencilla…
hazme una cruz sencilla, carpintero.

Más sencilla. | León Felipe.


NOM
Bon Jesús de la Paciència


ANY DE FUNDACIÓ
1962


VESTIMENTA
Túnica: de tela de sac
Cinturó: cordó mallorquí
Caputxa: de tela de sac
Creu: d’ullastre
Sabates: sandàlies marrons
Atxa: de cera natural


DETALLS HISTÒRICS

  • Inspirada en la passió del quadre campaner del Bon Jesús de la Paciència, valuosa tela de Bartolomé Esteban Murillo, que fou regalada a la Parròquia l’any 1800 pel fill il·lustre Julià Ballester i Mas que l’envià des de Sevilla.
  • A principis dels anys 70 la confraria va desaparéixer per manca de confrares, fins que al 1976 va tornar ressorgir gràcies a Margalida i Apol·lònia Riera.
  • L’any 1988 les monges del Monestir de Santa Clara de Palma confeccionaren l’estendard amb tela de sas, fil de llana i cordons de passamaneria. El floquell està fet amb un bastidor molt antic de fusta. La figura del Bon Jesús fou reproduïda pel pintor campaner Miquel Aguiló Pomar,
  • L’any 2000 es va presentar el pas que surt el Dijous Sant, obrat per Sebastià Rigo en fusta massissa.

Per a nous confrares i portadors posar-se en contacte amb la confraria: 646132020 (Miquel Pons)