Campos

Història de l'Ajuntament

L’any 1300, Jaume II, sobirà del Regne de Mallorca disposà la creació i l’ordenació jurídica i administrativa de la vila de Campos. D’aquesta manera va néixer la Universitat de Campos, antic nom que rebia l'Ajuntament de Campos, que estava formada pels jurats i un Consell compost per un nombre determinat de prohoms que representaven les diferents categories socials.

Aquest model municipal va perviure fins a la primera meitat del segle XVIII. L'aplicació del Decret de Nova Planta va provocar profunds canvis a les estructures municipals i va donar lloc al model municipal que avui coneixem com Ajuntament. Actualment, el nostre Ajuntament està format per un consistori de 17 regidors, dels quals 10 tenen àrees delegades. A l’apartat d'àrees podeu ampliar cada una d’aquestes funcions.


LA SALA