Campos

Sor Maria Rafela dels Sagrats Cors

Foto
SOR MARIA RAFELA
Sebastiana Lladó i Sala, mestra i missionera
proclamada Filla il·lustre de Campos l'any 1957