Campos

Corporació municipal

Equip de govern

/Partit Popular


Francisca Porquer Manresa / batlessa
Àrea de batlia i hisenda.


Rafel Adrover Obrador / primer tinent de batle
Àrees d'urbanisme i activitats, medi ambient, servei d'aigües, platges i sanitat.


Jaume Vidal Pons / segon tinent de batle
Àrees d'esports, protecció civil i gent gran de Campos (compartida).
Suport a les àrees de brigada d'obres i serveis i participació ciutadana.


Aina Maria Manresa Monserrat / tercera tinent de batle
Àrees de serveis socials, mercats, gent gran de Campos (compartida), fires i festes (compartida).
Suport a l'àrea de policia local.


Sebastià Sureda Mas / quart tinent de batle.
Suport a les àrees d'urbanisme i activitats, hisenda, servei d'aigües i policia local.


Maria Obrador Vaquer / cinquena tinent de batle
Àrees de sa Ràpita, ses Covetes i gent gran de sa Ràpita.
Suport a les àrees de medi ambient, sanitat, urbanisme i activitats.


Carmen Marín Barceló / regidora
Àrees de cultura, educació i infantesa.
Suport a les àrees de turisme, comerç i joventut.
Representant als Consells escolars dels centres del municipi.


Sebastià Bonet Rigo / regidor
Àrees de brigada municipal d'obres i serveis, patrimoni, policia local, camins rurals, fora vila i enllumenat públic.
Suport a l'àrea de servei d'aigües.


Maria Antònia Barceló Vanrell / regidora
Àrees de joventut, participació ciutadana i fires i festes (compartida).


Manolo Vara Martínez / regidor
Àrees d'obres i serveis, edificis municipals i cementeri municipal.


Clara Roig Miramontes / regidora
Àrea de funció pública.


Victòria Prohens Mateu / regidora
Àrees de comerç i turisme.
Suport a les àrees d'educació i cultura.


Regidors sense àrea

Francisco Luís Blasco Querol / Endavant Campos

Bartomeu Adrover Vila / Endavant Campos

Anabel Riveras Tobía / Més per Campos

Joan Manel Barceló García / Més per Campos

Antonio Rodríguez Garcia / VOX Campos