Campos

Bandera de Campos

Una bandera és probablement el símbol més important d'un territori i el més utilitzat per les societats humanes ja que identifica un grup com a tal i, per tant, ha de rebre del grup en qüestió tot el seu respecte i honor màxim. Per això, el ple de la Corporació de l'Ajuntament de Campos, en sessió de 25 de novembre de 1999, va adoptar l'acord d'aprovació de la bandera del municipi. Per a la seva adopció es va fer un estudi sobre la forma, colors i dibuixos que per tradició i vinculació hauria de constar a la bandera. Es va arribar a la conclusió que la més adequada seria “de forma rectangular, dividida en quatre cantons en parts iguals, dues amb un fons de color, el més semblant al de la terra del nostre municipi, és a dir vermellós, i dues parts amb els colors i barres de la bandera del regne d'Aragó, i en el seu centre figura l'escut heràldic d'un ós dret o rampant mirant cap a l'esquerra. Els colors seran la tonalitat marró-vermellosa per a l'ós i gris argent per al fons, sense orla”.


BANDERA DE CAMPOS