Campos

Ofertes de feina | SOIB Reactiva | Campos 2023

15-Novembre-2023

OFERTES DE FEINA a l'Ajuntament de Campos


>>Obert el termini d'inscripció a l'oferta del Programa SOIB REACTIVA 2023

>>Si estàs en situació d'atur i compleixes els requisits pots optar a les ofertes de feina a l'Ajuntament de Campos. L’oferta és per un període de 6 mesos.

>>IMPORTANT: la inscripció per optar a aquests llocs de feina s'ha de fer a través del portal del SOIB, seguint el següent enllaç: https://soib.es/soib-reactiva/, o bé a través de l'enllaç de la següent oferta:


LÍNIA 01

Adreçada a persones joves desocupades majors de 16 i menors de 30 anys.

>> 2 Informadors/es Cutlurals
>> 1 Tècnic/a Mitjà Informàtic

Data prevista inici: 16/01/2024

Inscripció i + info a: https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-REACTIVAL1


LÍNIA 02

Adreçada a persones desocupades de 30 anys o més, en situació de desocupació de larga durada.

>> 1 TS Educador/a infantil
>> 1 Tècnic/a de Cultura
>> 1 Tècnic/a de Comerç/turisme
>> 1 Tècnic/a de Medi Ambient

Data prevista inici: 16/01/2024

Inscripció i + info a: https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-REACTIVAL2


>>Més informació a l'enllaç: https://soib.es/soib-reactiva/

>>SOIB REACTIVA 2023 és un programa de contractació pública a Ajuntaments, Consells Insulars i Mancomunitats, així com les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, destinat a finançar projectes que fomentin la contractació de joves desocupats i persones majors de 30 anys en situació de desocupació de llarga durada, com a col·lectius amb més dificultat d’inserció en el mercat de treball que ha estat objecte de transformacions profundes.


#SOIBReactiva2023


L1
L2