Campos

Confraria del Crist Natzarè | Campos, 1933

crist natzarè

Oh violetes daurades
florides pel Dijous Sant;
violetes contristades,
com és que perfumau tant? 

Un perfum de Magdalena
totes escampau anit;
tota l’església n’és plena,
tot el poble n’és ungit.

Oh violetes daurades,
patint olorosament
contristades, congregades
a davant el Monument.

Violetes de Dijous Sant | Llorenç Riber


NOM
Crist Natzarè


ANY DE FUNDACIÓ
1933


VESTIMENTA
Túnica: morada amb viuets i botons blancs
Faixa: blanca
Caputxa: morada amb viuets blancs
Guants: blancs
Sabates: d’espart blanques
Atxa: de cera blanca


DETALLS HISTÒRICS

  • L’any 1933 va arribar a Campos la imatge del Crist Natzarè, de gran expressivitat i bellesa. Davant aquest esdeveniment es va crear una confraria.
  • Particulars i famílies properes a la Parròquia adquiriren alguns hàbits. Després, la Congregació Mariana també en feu uns quants. Una vegada desapareguda la Congregació se’n feu càrrec el Club Juvenil l’Estel. A poc a poc la confraria es va desfer.
  • Als anys 50 els immigrants peninsular es comprometeren a portar i enramellar el pas conegut com el “Sant Crist dels forasters”.
  • Antigament es diferenciaven els homes casats i fadrins, ja que els fadrins duien els viuets blancs i els casats, grocs.
  • L’any 1988 es va refundar la confraria, redactant estatuts i recuperant els vestits de bell nou, còpia exhaustiva dels clàssics.

Es fa una crida a qui pugui estar interessat en formar part de la confraria. Per a nous confrares i portadors, posar-se en contacte amb la confraria: 664571550 (Andreu).