Campos

Corporació municipal

Equip de govern

/Partit Popular


Francisca Porquer Manresa / batlessa.
Àrees de Cultura, Protocol, Coordinació de regidories i Policia Local.
Suport a les àrees de Turisme i Funció Pública.


Sebastià Sureda Mas / primer tinent de batle.
Àrees d'Urbanisme, Activitats, Hisenda i Servei d'aigües.
Suport a l'àrea de Policia Local.


Jaume Vidal Pons / segon tinent de batle.
Àrees d'Esports, Protecció Civil i Joventut.
Suport a l'àrea de de Participació Ciutadana.


Aina Maria Manresa Monserrat / tercera tinent de batle.
Àrees de Serveis socials, Mercats, Fires i Festes.
Suport a l'àrea de Comerç.


Rafel Adrover Obrador / quart tinent de batle.
Àrees de Medi Ambient i Platges, Sanitat i Comerç.
Suport a l'àrea de Manteniment d'edificis municipals.


Inès Nicolau Lladó / cinquena tinent de batle.
Àrees de Persones Majors i Participació Ciutadana.
Suport a l'àrea de Cultura.


Carmen Marín Barceló / regidora.
Àrees d'Educació, Infantesa i Turisme.
Suport a les àrees de Fires i Festes i Joventut.
Representant als Consells escolars dels centres del municipi.


Sebastià Bonet Rigo / regidor.
Àrees de Brigada municipal, Obres, Patrimoni, Manteniment d'edificis municipals i Sector primari.
Suport a l'àrea de Servei d'aigües.


Clara Roig Miramontes / regidora.
Àrea de Funció pública.
Suport a l'àrea de Protocol.


Julià Jaume Ginard / regidor.
Àrees de Sa Ràpita, Ses Covetes, Cementeri i Camins rurals.
Suport a les àrees de Medi Ambient, Obres, Patrimoni, Manteniment d'edificis municipals.


Regidors sense àrea

Francisco Luís Blasco Querol / Endavant Campos

Bartomeu Adrover Vila / Endavant Campos

Margalida Burguera Adrover / Endavant Campos

Anabel Riveras Tobía / Més per Campos

Lorenzo Tapia Romero / VOX Campos

Catalina Servera Sánchez / El PI - Proposta per a les Illes

Jaume Adrover Fuster / regidor no adscrit