Campos

L’Ajuntament de Campos contracta cinc persones durant sis mesos amb el programa SOIB Reactiva 2023

08-Febrer-2024

L’Ajuntament de Campos ha contractat durant sis mesos a cinc persones gràcies al programa d’ajuts SOIB Reactiva 2023. Aquest programa està destinat a finançar projectes que fomentin la contractació de joves desocupats i persones majors de 30 anys en situació de desocupació de llarga durada, com a col·lectius amb més dificultat d’inserció en el mercat de treball que ha estat objecte de transformacions profundes. Es configura com una política activa de foment de l’ocupació per tal de generar oportunitats d’inserció laboral mitjançant l’adquisició d’experiència professional i mantenir les seves competències professionals, a fi de millorar l'ocupabilitat i transitar cap a una inserció laboral continuada i de qualitat.                                                              

El SOIB Reactiva 2023 es distribueix en dues línies d’ajuts. Línia 1: Dirigida a persones joves desocupades majors de 16 i menors de 30 anys sense estudis superiors, inscrites com a demandants d’ocupació en el SOIB i beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Línia 2: Dirigida a persones desocupades de 30 anys o més, en situació d’atur de llarga durada i inscrites com a demandants d’ocupació en el SOIB.       
                       
L’Ajuntament, a través d’aquest programa, ha contractat a la Línia 1, dues persones joves, una com a Tècnic Mitjà Informàtic, per dur a terme les tasques de manteniment i optimització d’equipaments i infraestructures informàtiques i de comunicacions, tals com ordinadors, electrònica de xarxa, cablejat estructurat, telefonia, entorns de maquinari, programari i de comunicacions i les tasques de suport al departament d’informàtica. L’altra persona jove ha estat contractada com a Informadora Cultural, per dur a terme les tasques de difusió d’informació cultural i local als visitants i ciutadans al Casal de Can Pere Ignasi, actualització d’informació del patrimoni local, cultural i turístic de Campos i suport a les tasques, i esdeveniments del departament de cultura de l’Ajuntament.                                                                                            

A través de la Línia 2, s’han contractat a tres persones majors de 30 anys. Una d’elles com a Educadora Infantil a l’Escoleta Municipal, per dur a terme les tasques pròpies de l’Escoleta Municipal "Els Taperons" i reforç del personal existent. Una altra persona com a Tècnica de Cultura, per dur a terme tasques de l’Arxiu Municipal i de la Biblioteca Municipal de Campos, organització i arxiu de premsa digital, redacció de textos i projectes culturals, gestió de subvencions, preparació, realització i assistència d'activitats culturals i programació, difusió i promoció cultural. L’altra persona com a Tècnica de Medi Ambient, per dur a terme les tasques de seguiment i control dels contractes relacionats amb les àrees de jardineria i neteja viària, control de plagues, recollida i tractament de residus i platges. Assessorament tècnic, redacció d’informes i plecs tècnics de contractació en procediments relacionats en l’àrea de medi ambient (inclosa la resolució de queixes, vigilar el compliment de la normativa i la matèria sancionadora) i la redacció d’informes ambientals en matèria d’activitats, així com de la documentació d’avaluació ambiental.                                                                                  

Cada contractació del projecte té una durada de 6 mesos, els primers contractes s’han iniciat entre el 16 i el 19 de gener, i finalitzen entre el 15 i el 18 de juliol de 2024.                                                                                  

Aquest projecte ha estat promogut pel SOIB i ha comptat amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+). Té un cost de 71.895,01 €, per contractar un total de 5 persones; 23.645,84 € per a la contractació de dues persones a la Línia 1 i 48.249,17 € per a la contractació de 3 persones a la Línia 2. 


SOIB REACTIVA 2023 CAMPOS