Campos

Consell d'Infants Campos | 2023-2024

12-Setembre-2023

Què és un Consell d’Infants CI?

És un òrgan consultiu i participatiu dirigit als infants de Campos per a donar-los veu en els projectes i les decisions que es prenen des de l’Ajuntament i que els concerneixen directament o indirectament.


Què fa un Consell d’Infants CI?

> Obre un canal de comunicació bidireccional i directe entre  l’Ajuntament i els infants.     

> Permet als infants fer propostes de millora del  seu entorn.     

> Permet als infants opinar sobre projectes plantejats des de l’Ajuntament.     

> Ensenya als infants habilitats de comunicació i mediació.


Qui participa?

Els infants elegits que passaran a ser consellers i conselleres. Adults: 2 dinamitzadores, un/a secretari/ària i un/a president/a. Segons les necessitats, es podrà sol·licitar l'assessorament de persones externes.


Com puc ser conseller/a?

Els requisits per ser conseller o consellera són:   
> Estar escolaritzat/ada a una escola de Campos a 5è de Primària.     
> Tenir el fulletó de candidatura emplenat  i signat pels pares/mares o tutors/es.     
> Lliurar aquest fulletó al tutor o tutora abans del 06/10/2023.


Elecció de consellers/es

> S'escolliran dos infants per aula de 5è de Primària: un/a serà conseller/a i l'altre subconseller/a.     

> L'elecció es realitzarà per votació o per sorteig, segons el que decideixin tots els infants de cada aula.     

> Els consellers, conselleres, subconsellers i subconselleres, ho seran durant dos cursos escolars.