Campos

Esquema Nacional de Seguretat

El Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica, estableix els principis bàsics i requisits mínims requerits que deuen aplicar les Administracions públiques per assegurar l'accés, integritat, disponibilitat, autenticitat, confidencialitat, traçabilitat i conservació de les dades, informacions i serveis utilitzats en mitjans electrònics que gestionin en l'exercici de les seves competències.

Aquesta Administració disposa de sistemes d'informació, utilitza una plataforma tecnològica que aquesta certificada en el NVEL ALT de l'Esquema Nacional de Seguretat.

Aquesta certificació obliga a realitzar auditorias bianuals de seguretat per entitats de certificació acreditades pel Centre Criptológico Nacional.